بارگذاری ... ...
  • Domain Names, Web Hosting, Cloud Hosting, Lifetime Hosting, Cloud VPS, Dedicated Servers, SSL Certificates
  • My Account

یک دامنه انتخاب کنید...

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

ثبت دامنه جدید

نام دامنه انتخابی خود را جهت ثبت وارد کنید تا در دسترس بودن آن بررسی شود.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

انتقال دامنه موجود

سوالی دارید؟ حتما با واحد فروش در ارتباط باشید. اینجا کلیک کنید

All what you need is a featured domain name to start.

The perfect domain lets people know at a glance why you're online and why you're awesome. Find the right domain extension now to grab more attention and visitors.

domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$5.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$9.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$0.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$3.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .host online

‪$12.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .name online

‪$99.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .online online

‪$16.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .tv online

‪$17.99per year Check Availability

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:domain در دسترس نیست

متاسفانه دامنه ای که وارد کردید در دسترس نیست.امکان دارد این دامنه اخیرا ثبت شده باشد. لطفا با بازگشت به عقب، نام دیگری انتخاب کنید

تماس با ما

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

متناوبا، شما می توانید جستجو را برای ثبت نام این دامنه انجام دهید.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

دامنه ها باید با یک حرف یا یک عدد شروع شوند و بین و شخصیت های طولانی
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت دامنه برای انتقال به ما و به مدت 1 سال * برای

.com
Rs899
.in
Rs472
.net
Rs899
.org
Rs899
.co.in
Rs399
.xyz
Rs199
.online
Rs199
.site
Rs99
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما